This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Käsikirjoitukseen tutustuminen

Elokuvakäsikirjoitus

- edustaa draamaa, mutta poikkeaa näytelmäkäsikirjoituksesta ja on oma itsenäinen lajinsa.

- on työkalu elokuvaa tekevälle työryhmälle ja osa elokuvataideteosta.

- on tarkka. Sen tarkoitus on helpottaa käsikirjoituksen lukemista ja auttaa eri ammattikuntia löytämään käsikirjoituksesta helposti itseään koskevat asiat.

 

Käsikirjoituksen osat

- kohtauksen otsakerivi

- kuvailuosa

- roolihenkilön nimi

- parenteesit (ohjeistukset näyttelijän tekemiseen, tunteille)

- repliikit (puheosuus)

Etsi nämä käsikirjoituksesta!

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.