This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Henkilöhin tutustuminen

Henkilöt

Kuka on päähenkilö?

Kuka vastustaa päähenkilön pyrkimyksiä?

Kuka on päähenkilön puolella?

Kuka/Ketkä ovat neutraaleja päähenkilön suhteen?

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.